Skip to content Skip to navigation

Warsztaty piernikowe dla uczniów Kreatywne rozwiązania do prowadzenia zajęć dla młodzieży w ramach realizacji projektu Erasmus+

.

Nauczyciele działu gastronomicznego poszukując innowacyjnych form prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży nieustannie poszerzają swój warsztat pracy. W tym celu podczas pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystują metody i formy kształcenia które zostały poznane przez nauczycieli ZSOiZ podczas międzynarodowych szkoleń oraz obserwacji zajęć w zagranicznych instytucjach w ramach realizacji projektu Erasmus+ p.n. ”Kreatywny zespół szkolny” oraz „Innowacyjny nauczyciel”.
W ramach realizacji założeń projektowych i wzajemnego dzielenia się dobrymi praktykami nauczyciele ZSOiZ dnia 14.12.2021r. przeprowadzili, wspólnie z uczniami klasy pierwszej technikum żywienia i usług gastronomicznych, warsztaty kulinarne dla uczniów Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Bolesławcu.
Zabawa była jak zwykle przednia!!!
Przekazywane wzajemnie dobre praktyki mają na celu poznanie metod i form pracy z uczniami w ramach edukacji formalnej i nieformalnej i o specjalnych potrzebach oraz z grup defaworyzowanych, poznanie pozytywnych form komunikacji z uczniem, rodzicem, z innymi pracownikami,  umiejętność pracy w zespole, budowanie oraz utrzymywanie prawidłowych relacji interpersonalnych, utrzymywanie dobrych kontaktów z uczestnikami zajęć podczas wykonywania zadań zawodowych.

 
266449729_446449473774428_8867521760737859318_n.jpg

266828119_361363959088223_8142238943238233684_n.jpg

266252879_238271748412978_6894446358893647602_n.jpg

267114032_453814499691286_5511420186562400230_n.jpg

265661157_2115169145303984_396616015156933379_n.jpg

264937046_685118942859441_3969490250942992207_n.jpg

264169877_457926405696733_7592204651947727589_n.jpg
.

Typ: 
Zwykła