Skip to content Skip to navigation

Warsztaty z okazji Dnia Godności

.

“UZNANIE PRZYRODZONEJ GODNOŚCI ORAZ RÓWNYCH I NIEZBYWALNYCH PRAW WSZYSTKICH CZŁONKÓW WSPÓLNOTY LUDZKIEJ JEST PODSTAWĄ WOLNOŚCI, SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU NA ŚWIECIE”. — Wstęp do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948)
 
Uczniowie klasy 3 GBS Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego wzięli udział w warsztatach z okazji Dnia Godności. Podczas warsztatów uczniowie mówili, czym jest dla nich godność, jakie mają osobiste doświadczenia związane z godnością i o uznaniu własnej godności i wartości i poszanowaniu godności każdego człowieka. Uczniowie zastanawiali się także, dlaczego tracimy z oczu godność, analizowali prawa człowieka zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy i na bazie materiałów  z Global Dignity Poland, a przeprowadziła je pani Edyta Chomiaczewska.
 
Osoby chętne zapraszamy do zapoznania się z tą tematyką:
 
https://globaldignity.pl/wp-content/uploads/2020/10/Godno%C5%9B%C4%87-podstawy.pdf

259166336_3253269881563397_8342928777965822818_n.jpg
 

 

255492997_414285026804861_7998372380073907119_n.jpg

257634942_642611770483069_4553087813205360807_n.jpg

257598154_473693577375571_8714536435197125370_n.jpg

257717362_912730142695279_5631961878711120539_n.jpg

257611392_428662268936179_4411914005653468895_n.jpg

255497411_260728176105781_5586601334681296108_n.jpg

255390401_431450078361287_5267813264907985034_n.jpg

255531907_290782179574611_7250192994095076017_n.jpg

255502574_457208389328743_464069639636443811_n.jpg

255620909_1235980863569427_2847993872356598903_n.jpg

255437290_240871961363835_522621910287771004_n.jpg

247466368_1215713698953599_8296896227067459515_n.jpg
.

 

Typ: 
Zwykła