Skip to content Skip to navigation

Weź udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowia PCK z Biedronką

.

Zachęcamy wszystkich chętnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego do wzięcia udział w XXX, jubileuszowej Olimpiadzie Zdrowia PCK w tym roku realizowanej we współpracy z Biedronką.
Co musisz zrobić?
Zgłoś się do szkolnego koordynatora olimpiady, Pani Anny Nowak- nauczyciela przedmiotów gastronomicznych.
Zapisy odbywają się osobiście smiley do 17.03.2023r. włącznie.
I etap olimpiady będzie się odbywał w formie on-line i niezbędna jest rejestracja uczestników.
Na czym polega Olimpiada Zdrowia PCK?
30 edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką polega na zorganizowaniu czteroetapowego konkursu dla dzieci i młodzieży: szkolny, rejonowy, wojewódzki i finał ogólnopolski w celu wyłonienia najlepszych liderów zdrowia. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy, obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania żywności i surowców. Dodatkowo każdy z uczestników Olimpiady przeprowadza w swojej społeczności szkolnej i lokalnej akcję prozdrowotną - promującą zdrowy styl życia, która jest prezentowana i oceniana podczas etapu okręgowego i ogólnopolskiego.
Finalista ze szkoły średniej otrzymuje indeks na Uczelnię, która jest patronem danej edycji. W tym roku są to: Uniwersytet Opolski i  Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

 
slider_480x570_glowny.png

.

Typ: 
Zwykła