Skip to content Skip to navigation

Wojskowy obóz szkoleniowy 2021

 

Certyfikowana Kasa Mundurowa od poniedziałku bierze udział w  wojskowym obozie szkoleniowym.
Na terenie 23 Śląskiego Pułku Artylerii pod okiem instruktorów wojskowych uczniowie doskonalą umiejętności miedzy innymi z zakresu taktyki, szkolenia strzeleckiego, musztry, topografii wojskowej. Pięciodniowe szkolenie zakończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Życzymy wytrwałości i powodzenia.

 

 

Typ: 
Zwykła