Skip to content Skip to navigation

Wsparcie dla uczniów i rodziców z Ukrainy / Підтримка учнів і їх батьків з України.

.

7.09.2022r. odbyło się spotkanie z rodzicami oraz uczniami z Ukrainy. Miało ono na celu poznanie się, wymianę doświadczeń oraz udzielenie potrzebnego wsparcia. Podczas spotkania poruszono problemy i oczekiwania rodziców i uczniów. Rozmawialiśmy na temat problemów związanych z załatwianiem spraw urzędowych, problemów mieszkaniowych i bariery językowej. Omówiliśmy różnice w systemie edukacji w Ukrainie i w Polsce. W czasie spotkania powstała grupa wsparcia dla uczniów z Ukrainy, koordynowana przez Anię Polischchuk, uczennicę klasy 3PTE, która podczas spotkania była dużym wsparciem językowym. Ania zadeklarowała swoją gotowość do pomocy uczniom w różnych sprawach szkolnych.
 
Spotkanie prowadziła pani Edyta Chomiaczewska i pani Małgorzata Dyr.

07.09.2022 р. відбулась зустріч з батьками та учнями з України.
Головною ціллю цього побачення було знайомство, обмін досвідом і надання нелбхідної допомоги. Підчас зустрічі омоалювалися проблеми і очікування батьків і учнів. На зустрічі ми розмовляли на теми: « Проблеми з длкументами і іншими офіційними справами, житлові проблеми і мовні бар‘єри.
Також ми обговорювали різницю системи навчання в Україні і в Польщі. Під час зустрічі зорганізувалась група підтримки для учнів з України, координує групу Anna Polishchuk, учениця класу 3 PTE, яка підчас зустрічі допомогла порозумітись. Аня заявила що готова допомагати учням в різних шкільних справах.
 
Зустріч проводила пані Edyta Chomiaczewska і пані Małgorzata Dyr.
 

A02.jpg

.
 

Typ: 
Zwykła