Skip to content Skip to navigation

Wydarzenie etwinning THE SOUND OF THE PLANET Can you help us to show this to the world?

Dnia 4 czerwca 2021 uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego wzięli udział w wydarzeniu eTwinning: THE SOUND OF THE PLANET Can you help us to show this to the world?
W wydarzeniu wzięli też udział uczniowie i nauczyciele z Portugalii, Turcji, Włoch, Łotwy, Grecji, Gruzji, Słowenii, Jordanii, Rumunii i Hiszpanii.
Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia środowiska i konsekwencje szkodliwej działalności człowieka dla naszej planety.  Uczniowie mieli przemówić w imieniu planety. Forma była dowolna, mogło być nagranie wystąpienia (lub sam tekst), piosenka,  wiersz, plakat, kolaż, prezentacja itp.
Na wyróżnienie zasługuje praca Małgorzaty Miszko z kl. III TŻ.
Serdecznie gratulujemy Małgosi oraz wszystkim uczestnikom wydarzenia i dziękujemy za ciekawe prace.
 
Pomysłodawcą wydarzenia był pan Umut Ozüler z Turcji, a organizatorem w naszej szkole pani Edyta Chomiaczewska.
 

Typ: 
Zwykła