Skip to content Skip to navigation

Wymodlili ją wreszcie poeci, prorocy / I z niewoli jak z torby wyjęli pielgrzymiej- Narodowe Święto Niepodległości w ZSOiZ

.

W czwartek 10 listopada 2022 roku odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku przypada 104. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności w 1918 roku, po 123 latach zaborów.
Uroczystość przygotowana przez uczniów klasy 4 GRS rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły przez Poczet Sztandarowy oraz wspólnym odśpiewaniem 4 zwrotek hymnu państwowego włączając się tym samym w ogólnopolską akcję Ministra Edukacji i Nauki  "Szkoła do Hymnu". Prowadzący uroczystość przywitali zaproszonych gości: Panią Katarzynę Ziębę- Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu oraz Pana Mariusza Mendochę- Zastępcę Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym. Następnie głos zabrała Dyrektor ZSOiZ Pani Renata Paszko, która powitała wszystkich obecnych i podkreśliła jak ważne jest dla nas Polaków to niezwykłe święto, obchodzone co roku 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości jest symbolem ogromnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki kolejnych pokoleń Polaków, ale również symbolem jedności, solidarności i współpracy całego społeczeństwa. To wartości szczególnie ważne dzisiaj, w tak trudnych dla naszego społeczeństwa czasach- zaznaczyła.
Scenariusz montażu słowno - muzycznego pt. „Wymodlili ją wreszcie poeci, prorocy / I z niewoli jak z torby wyjęli pielgrzymiej”, przygotowany przez Panią Joannę Dudyńską- nauczyciela historii, Pana Pawła Domzalskiego, nauczyciela języka polskiego i Panią Barbarę Lendzian- pedagog, która zajęła się oprawą muzyczną uroczystości, obejmował treści historyczne, pieśni patriotyczne i wiersze. W bardzo obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, skupiając się przede wszystkim na latach poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.
Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tej uroczystości, zwłaszcza uczniom zaangażowanym w przygotowanie kotylionów, dekoracji na apel oraz w zorganizowanie tej przepięknej uroczystości.

 
1 (Copy)_6.JPG

2 (Copy)_8.JPG

7 (Copy)_3.JPG

9 (Copy)_5.JPG

12 (Copy)_2.JPG

13 (Copy)_2.JPG

14 (Copy)_1.JPG

23 (Copy)_2.JPG

40 (Copy).JPG

29 (Copy)_2.JPG

30 (Copy)_1.JPG

35 (Copy)_0.JPG

32a (Copy).JPG

52 (Copy)_0.JPG

64 (Copy).jpg

67 (Copy)_0.JPG

71 (Copy)_0.JPG

108 (Copy).JPG

103 (Copy).JPG

72 (Copy)_1.JPG

74 (Copy).JPG

83 (Copy).JPG

123 (Copy).JPG

106 (Copy).JPG

129 (Copy).JPG

92 (Copy).jpg

96 (Copy).jpg

33 (Copy).JPG

38 (Copy)_0.JPG

82 (Copy).JPG

90 (Copy)_0.jpg

110 (Copy).JPG

138 (Copy).JPG

141 (Copy).JPG

142 (Copy).JPG

31 (Copy)_0.JPG

46 (Copy).JPG

55 (Copy)_0.jpg

68 (Copy).JPG

73 (Copy).JPG

76 (Copy).JPG

77 (Copy)_0.JPG

88 (Copy)_0.jpg

93 (Copy).jpg

113 (Copy).JPG

Więcej zdjęć TUTAJ
.

 

Typ: 
Zwykła