Skip to content Skip to navigation

Wyniki egzaminu zawodowego - sesja Lato 2021

.

Informujemy, że indywidualne wyniki egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji Lato 2021 zdający będą mogli sprawdzić on-line już od 31 sierpnia 2021 r. od godz. 10.00 poprzez system egzaminacyjny: https://wroclaw.epkz.cke.edu.pl/
W tym celu:
1. Przez szkołę przedłużona została ważność kodów aktywacyjnych i w związku z tym każdy uczeń, który zdawał egzamin w tej sesji, powinien otrzymać wiadomość e-mail z kodem aktywacyjnym (na skrzynkę pocztową jaką podawał w deklaracji-wiadomość z tematem: Nowy kod aktywacyjny.
2. Wykorzystując kod aktywacyjny należy na stronie: https://wroclaw.epkz.cke.edu.pl/aktywacja dokonać aktywacji konta (jeśli wcześniej nie została wykonana taka czynność). Podczas aktywacji wpisujemy kod aktywacyjny i login (otrzymany w email-u) oraz ustalamy bezpieczne 12-znakowe hasło.
3. Po pomyślnej aktywacji konta, należy zalogować się do systemu egzaminacyjnego: https://wroclaw.epkz.cke.edu.pl/
4. Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać z górnego menu pozycję „Egzaminy”. Na kolejnym ekranie wyświetlą się wyniki egzaminów zawodowych.

W przypadku problemów z zalogowaniem należy kontaktować się z Kierownikiem praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji papierowej dotrą do szkoły 8 września 2021 r. O sposobie ich wydawania poinformujemy oddzielnym komunikatem.

Typ: 
Zwykła