Skip to content Skip to navigation

Wyniki etapu rejonowego Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką – jest radość

.

21 kwietnia 2023r. w bolesławieckiej siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża odbył się etap rejonowy XXX edycji Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką.
Olimpiada od 30 lat cieszy się ogromną popularnością i polega na zorganizowaniu czteroetapowego konkursu dla dzieci i młodzieży: szkolny, rejonowy, wojewódzki i finał ogólnopolski w celu wyłonienia najlepszych liderów zdrowia. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy, obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania żywności i surowców. Dodatkowo każdy z uczestników Olimpiady przeprowadza w swojej społeczności szkolnej i lokalnej akcję prozdrowotną - promującą zdrowy styl życia, która jest prezentowana i oceniana podczas etapu okręgowego i ogólnopolskiego.
Naszą szkołę w potyczkach rejonowych reprezentowała uczennica klasy IV PGH – Kornelia Przybylska, która zdobyła największą liczbę punktów z testu wiedzy i tym samym została zwycięzcą etapu rejonowego olimpiady w swojej kategorii (szkoły średnie).
Ogromnie cieszymy się jej sukcesem i gratulujemy!!!
Przed Kornelią stoi kolejne wyzwanie – udział w etapie okręgowym olimpiady, który odbędzie się 19 maja 2023 roku w Oddziale Okręgowym PCK.
Trzymamy kciuki!

 
1682106704226.jpg

1682106704237.jpg

.

Typ: 
Zwykła