Skip to content Skip to navigation

Wyniki etapu szkolnego Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III i IV

.

3 grudnia odbył się szkolny etap Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III i IV
Zakres wiedzy i umiejętności objętych konkursem to treści zawarte w podstawie programowej języka angielskiego dla szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej na poziomie podstawowym w klasach III i IV: treści leksykalno-gramatyczne, treści realioznawcze (informacje geograficzne, święta i uroczystości, kulinaria, najsłynniejsze zabytki, znane postaci.)
 
Test zawierał zadania rozwijające kreatywność uczniów i twórcze myślenie.
  
Uczniowie poszczególnych klas rozwiązywali arkusze konkursowe zgodnie z zakresem tematycznym. Test trwał 60 minut i zawierał  zarówno zadania zamknięte jak i otwarte. Suma punktów do zdobycia – 50.

Do etapu powiatowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów, jednak nie więcej niż trzy osoby z jednej szkoły.
 
Oto wyniki konkursu i lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu, który ma się odbyć 28 lutego:

  1. miejsce ex aequo: Emilia Jastrzębska - klasa 3 GRS Bartosz Stanik – klasa 3 GRS
2. miejsca: Paulina Kadysz – klasa 3 PGH
3. miejsce ex aequo: Sara Skowron – klasa 4 TEE  Klaudia Pala – 3 PTE
 
Gratulujemy zwycięzcom!!!!
 .
Typ: 
Zwykła