Skip to content Skip to navigation

Wyniki szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy o Żywieniu 2022

.

Informujemy, że dnia 11.10.2022r. odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu 2022. W Olimpiadzie brało udział 47 osób z klas o profilu technikum żywienia i usług gastronomicznych. W tym roku hasłem przewodnim olimpiady były: Ryby i owoce morza – przetwórstwo i zastosowanie w żywieniu.
Olimpiada ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspakajania, wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności, gastronomii i kelnerstwa oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym, a także tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.
Zwycięzcami Olimpiady okazały się uczennice z klas IV.
  1. Weronika Zdunek (IV GTŻ)
  2. Kornelia Przybylska (IV PGH)
Weronika i Kornelia wezmą udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Żywieniu w Jeleniej Górze, planowanym na 02 grudnia 2022r.
Serdecznie gratulujemy!!!

.

Typ: 
Zwykła