Skip to content Skip to navigation

Wywiady z Panią Barbarą Smoleńską w Radiu Lwów i Telewizji Tarnopol

 

Nauczycielka naszej szkoły - Barbara Smoleńska, biorąc udział w lipcu 2021 r. w akcji porządkowania polskich cmentarzy na Ukrainie (Cmentarz Janowski we Lwowie i cmentarz w Sieniawie k/ Zbaraża), współfinansowanej przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, udzieliła wywiadów w Radio Lwów i Telewizji Tarnopol.
W ten sposób promowała realizowany projekt, miasto Bolesławiec, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Bolesławiec oraz informowała o planowanym odsłonięciu, w kościele w Bolesławcu, tablicy poświęconej ofiarom Wołynia i Małopolski Wschodniej.

 

 
https://youtu.be/kBdmEqf-0Kg
 
https://youtu.be/60vCdiShlJs
 
https://www.youtube.com/watch?v=WJPLVBh4rBs&t=572s

 890123456.png

 

Typ: 
Zwykła