Skip to content Skip to navigation

XX lat Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu         

.
 

           W ubiegłym roku minęło dwadzieścia lat od uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu – Technikum Hotelarskiego. W związku z jubileuszem oraz sukcesami naszych hotelarek w bieżącym roku szkolnym chcemy przypomnieć wszystkie finalistki i laureatki krajowych olimpiad ogólnopolskich:
 
  1. Pierwszą finalistką Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej została w roku szkolnym 2011/2012 Karolina Wrochna.
A - Karolina Wrochna.jpg

 

  1. Na drugą finalistkę tej samej olimpiady musieliśmy czekać trzy lata. W roku szkolnym 2014/2015 została nią Wioletta Czajkowska.

 

B- Wioletta Czajkowska.jpg

 

  1. Naszą reprezentantkę w finale Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej mieliśmy również w następnym roku szkolnym 2015/2016. Była to Maja Paluch.

 

C - Maja Paluch.jpg

 

  1. Kolejny rok szkolny 2016/2017 przyniósł jeszcze większy sukces. Kamila Baranowska dostała się do finału Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej i zdobyła tytuł laureatki zajmując IX miejsce w Polsce. Była to pierwsza laureatka olimpiady z naszego technikum.

 

D - Kamila Baranowska.jpg

 

  1. Już rok później, w roku szkolnym 2017/2018,  uczennica Magdalena Golsztajn odniosła największy do tej pory sukces indywidualny w historii Technikum Hotelarskiego zostając finalistką, a w zmaganiach finałowych laureatką z IV miejscem w Polsce.

 

E - Magdalena Golsztajn.jpg

 

  1. Po dwóch latach przerwy, w czasie której jedna edycja Olimpiady w ogóle się nie odbyła z powodu pandemii, w roku szkolnym 2020/2021 doczekaliśmy się następnej finalistki i trzeciej laureatki, którą została Kinga Kuryłowicz zajmując XIII miejsce w kraju.

 

F - Kinga Kuryłowicz.jpg

 

  1. Na kolejną finalistkę czekaliśmy tylko rok (2021/2022). Jagoda Iwaniec dostała się do finału Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. W finałowych zmaganiach zdobyła V miejsce w Polsce i tytuł laureatki. Była to nasza czwarta laureatka, a uzyskany wynik był drugim wynikiem indywidualnym w historii technikum.

 

G - Jagoda Iwaniec.jpg

 

  1. W roku szkolnym 2022/2023 Jagoda Iwaniec powtórzyła swój sukces zostając finalistką
I Edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich. Jagoda była pierwszą uczennicą, która dwukrotnie zdobyła tytuł finalistki krajowych olimpiad hotelarskich.

 

H - Jagoda Iwaniec.jpg
  1. Bieżący rok szkolny (2023/2024) przerósł wszelkie oczekiwania. Po raz pierwszy mamy cztery finalistki największych, ogólnopolskich olimpiad hotelarskich. Jest to godne uczczenie jubileuszu dwudziestolecia kierunku hotelarskiego. W finale Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej będą rywalizowały: Natasza Zarówna i Maja Jerzyk.

 

I - Natasza Zarówna i Maja Jerzyk.png

 

W finale Olimpiady Umiejętności Hotelarskich wystąpią: Natasza Zarówna i Oliwia Jadach.

 

J - Natasza Zarówna i Oliwia Jadach.jpg

           

               Na szczególne wyróżnienie zasługuje Natasza Zarówna, która została drugą uczennicą w historii naszej szkoły hotelarskiej, będącą podwójną finalistką olimpiad. Do tego jest pierwszą hotelarką, której sztuka ta udała się w tym samym roku szkolnym.
             
                Sukcesy naszych olimpijek należy docenić poprzez pryzmat trudności, jakie musiały pokonać, żeby dostać się do finałowych zmagań oraz wszechstronnej wiedzy, którą dysponowały. Nie były to lokalne konkursy powiatowe, tylko rywalizacja z najlepszymi adeptami hotelarstwa z całej Polski. Każda edycja poszczególnych olimpiad rozpoczyna się w październiku eliminacjami szkolnymi, w których uczestniczy kilka tysięcy hotelarzy ze stu kilkudziesięciu szkół w całym kraju. Zwycięzcy, których jest w sumie kilkuset, kwalifikują się do etapów okręgowych (wojewódzkich). Tam skala trudności jest już dużo większa. Z reguły należy wykazać się umiejętnościami teoretycznymi i praktycznymi, zdecydowanie wykraczającymi poza podstawowy program nauczania w szkole. Etap okręgowy odbywa się na początku stycznia. Finalistami olimpiad zostaje tylko 30 najlepszych uczniów szkół hotelarskich w Polsce. Nagrodą dla wszystkich finalistów jest zwolnienie z przystąpienia do części pisemnej egzaminów zawodowych. Konkursy finałowe odbywają się zawsze na przełomie marca i kwietnia. W pierwszym dniu olimpiady centralnej następują eliminacje teoretyczne, które wyłaniają ścisłych finalistów – laureatów – najlepszych 15 hotelarzy w kraju. Przystępują oni do ostatecznej rozgrywki, którą są praktyczne zadania związane z obsługą gości hotelowych. Finał wyłania mistrzów oraz wicemistrzów wiedzy i umiejętności hotelarskich.
             Przygotowania do olimpiad to setki godzin spędzonych na czytaniu fachowej literatury, rozwiązywaniu zadań praktycznych, bieżącym orientowaniu się w całokształcie funkcjonowania branży hotelarskiej. To nie tylko interdyscyplinarna wiedza z pogranicza: hotelarstwa, turystyki, geografii, prawa, finansów, gastronomii, obsługi narzędzi informatycznych itp. Konieczna jest również: biegła znajomość języków obcych, wysoka kultura osobista, nienaganna prezencja, praktyczne stosowanie zasad savoir-vivre, cierpliwość, komunikatywność, dyskrecja, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, podzielność uwagi oraz wiele innych cech i umiejętności. Należy być otwartym na wszelkie potrzeby gości hotelowych, znać zwyczaje i tradycje klientów zagranicznych, na bieżąco śledzić wszelkie wydarzenia kulturalne, sportowe itd. To praca uczniów oraz przygotowujących ich nauczycieli: przedmiotów zawodowych oraz języków obcych. Praca, która w naszej szkole przynosi wyżej wymienione efekty.
              Z kronikarskiego obowiązku chcemy podkreślić jeszcze jeden wymiar pracy uczniów i nauczycieli naszej szkoły hotelarskiej w trakcie dwóch dekad jej istnienia.  Oprócz sukcesów olimpijskich możemy pochwalić się tym, że od kilkunastu lat 100 % uczniów bez problemów zdaje egzamin zawodowy a uzyskiwane wyniki znacznie przekraczają średnią dla województwa i kraju, należą do najwyższych w Polsce. To sukces co najmniej porównywalny z laurami olimpijskimi ponieważ dotyczy nie tylko osób najbardziej zdolnych i pracowitych, czy nawet wybitnych ale wszystkich uczniów i absolwentów.
Typ: 
Zwykła