Skip to content Skip to navigation

Za nami etap szkolny XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

.

21 października 2022 roku odbył się etap szkolny XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowany przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Celem Olimpiady jest : rozwijanie zainteresowań uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką logistyczną, ocena stopnia przyswojenia treści kształcenia zawartych w podstawach programowych zawodów technik logistyk i technik spedytor,  poszerzenie wiedzy logistycznej w ramach nieobowiązkowej ścieżki edukacyjnej, wsparcie dydaktyki formami rywalizacji i rankingu wiedzy, motywowanie do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych, wzmacnianie sylwetek uczestników olimpiady w procesach rekrutacji do pracy zawodowej oraz w ubieganiu się o kontynuację nauki w szkołach wyższych.
W olimpiadzie nie mogło zabraknąć uczniów klas spedycyjnych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu.
W tym roku do etapu szkolnego przystąpiło  12 uczniów z klas: 4GRS i 3PRS.
Pytania były bardzo trudne i szczegółowe. Nasi uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu magazynowania, transportu i logistyki.

 
312478790_1215353162378348_3616105590507735104_n.jpg

312646406_1527953587652468_9005457426045922242_n.jpg

312624467_488918143164104_2708456236382027046_n.jpg

312807253_452962250055248_2590378013606627717_n.jpg

312222911_650856303186235_29296039898089590_n.jpg

.

Typ: 
Zwykła