Skip to content Skip to navigation

Za nami I etap III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Potyczki transportowe

.

30 marca 2023 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych kształcący się  w zawodzie technik spedytor (klasa 3PRS i 2 PHS) sprawdzali swoje umiejętności związane z organizacją transportu podczas III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Potyczki transportowe. Pomysłodawczynią i główną organizatorką konkursu była nauczycielka przedmiotów zawodowych Pani Barbara Smoleńska.
Celem konkursu było pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie transportu, spedycji i logistyki oraz podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników i współpraca między szkołami, kształcącymi w zawodach z branży transportowej.
Inicjatywa objęta była patronatem merytorycznym przez Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy.
W konkursie udział wzięło 47 szkół z całej Polski, które zgłosiły ok. 400 uczniów, chcących wziąć udział w rywalizacji.
Poziom był wyrównany. O zwycięstwie decydowały nie tylko poprawne odpowiedzi, ale również czas w którym uczestnicy wykonali zadania. Do II etapu zakwalifikowało się 40 uczestników, którzy zmierzą się z zadaniem praktycznym 20.04.2023 roku.

 
Typ: 
Zwykła