Skip to content Skip to navigation

Za nami I etap IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Potyczki transportowe

.

22 marca 2024 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych kształcący się  w zawodzie technik spedytor (klasa 3PHS i 4 PRS) sprawdzali swoje umiejętności związane z organizacją transportu podczas IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Potyczki transportowe. Pomysłodawczynią i główną organizatorką konkursu była nauczycielka przedmiotów zawodowych Pani Barbara Smoleńska.
Celem konkursu było pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie transportu, spedycji i logistyki oraz podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników i współpraca między szkołami, kształcącymi w zawodach z branży transportowej.
Inicjatywa objęta była patronatem merytorycznym przez Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy oraz honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
W konkursie udział wzięło 67 szkół z całej Polski, które zgłosiły ok. 540 uczniów, chcących wziąć udział w rywalizacji.
Poziom był wyrównany. O zwycięstwie decydowały nie tylko poprawne odpowiedzi,  ale również czas w którym uczestnicy wykonali zadania. Do II etapu zakwalifikowało się 30 uczestników, którzy zmierzą się z zadaniem praktycznym 19.04.2024 roku.

                                                  
 

Typ: 
Zwykła