Skip to content Skip to navigation

Zachęcamy do udziału w  LXIII Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

.

Szanowni Państwo,
 
Zachęcamy do udziału w  LXIII Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
 
Historia Olimpiady sięga roku 1959, kiedy to redakcja "Dookoła Świata" przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. Od 1991 r. organizuje ją Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (do 2015 roku jako Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2013 r. realizowana była przez Instytut Nauk Politycznych, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki.
Dzięki hojności sponsorów Laureaci i Finaliści rokrocznie otrzymują liczne nagrody finansowe i rzeczowe. Najważniejszym jednakże uznaniem dla Laureatów Olimpiady - 30 najlepszych uczestników - są indeksy niemal wszystkich Uniwersytetów w Polsce, otwierające im drogę na wiele kierunków społeczno-humanistycznych i ekonomicznych w tym min. nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka, polityka społeczna, prawo. Warunki przyjęcia laureatów i finalistów Olimpiady są regulowane przez poszczególne uczelnie. Niektóre z nich uznają również kompetencje Finalistów.
 
Zawody I stopnia odbywają się równocześnie we wszystkich uprawnionych szkołach, uprzednio zgłoszonych do udziału w Olimpiadzie, w całym kraju, tego samego dnia (zgodnie z terminarzem). Uczestnicy powinni mieć przy sobie dokumenty potwierdzające ich tożsamość (dowód osobisty, a w przypadku braku – legitymację szkolną).
Zawody szkolne, przeprowadzane przez Komisje Szkolne, polegają na rozwiązaniu testu, przygotowanego przez Komitet Główny z programu stałego Olimpiady oraz sprawdzającego wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
 
Regulamin Olimpiady znajduje się na stronie:
http://www.owpsw.edu.pl/regulamin/
 
Program Olimpiady: http://www.owpsw.edu.pl/program/
 
pobrane.jpg
 
Uczniowie proszeni są o zgłaszanie chęci udziału do Pani Joanny Dudyńskiej w terminie do 27 października 2021 roku.
.
Typ: 
Zwykła