Skip to content Skip to navigation

ZAGRANICZNE PRAKTYKI UCZNIOWSKIE W HISZPANII ERASMUS+

.
Projekt złożony w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku 2019 został pozytywnie zaopiniowany i uzyskał 95 punktów na 100 punktów możliwych.
Tytuł projektu to: „Podejmuję wyzwanie - jadę zdobyć umiejętności . Nauczanie przez działanie - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów technikum w ZSOiZ”.
W związku z pandemią realizujemy go dopiero teraz. W mobilności udział biorą uczniowie klasy trzeciej Technikum nr 3 w zawodzie technik  ekonomista i technik żywienia i usług gastronomicznych. Termin realizacji projektu:  13.05.2022 r. -  27.05.2022 r.

Celem projektu jest:

 • podnoszenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość,
 • zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych,
 • wykorzystanie najnowszych technologii informacyjno–komunikacyjnych w kształceniu zawodowym,
 • zdobycie doświadczenia w wielokulturowym środowisku,
 • doskonalenie języka zawodowego,
 • zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli,
 • zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego,
 • poznanie dziedzictwa kulturowego obu narodów,
 • zwiększenie szans na zatrudnienie w kraju i zagranicą,
 • optymalizacja działań, podejmowanie trafniejszych decyzji i pełnego korzystania  ze swoich naturalnych umiejętności poprzez coaching,
 • wzmocnienie ucznia oraz wspieranie go w samodzielnym doskonaleniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.
Praktyka będzie realizowana u pracodawców przez  innowacyjną instytucję szkoleniową ENSO Group, Bristol w Maladze. Koordynatorem projektu jest pani Edyta Gorczyca.
Praktyka zakończy się otrzymaniem przez uczniów certyfikatu Europass – Mobilność.
Typ: 
Zwykła