Skip to content Skip to navigation

Zajęcia po szkoleniu w ramach Erasmus+ o nazwie „Kompetentny nauczyciel przyszłości ”

.

W ramach zajęć z przedmiotów zawodowych, pod opieką Pani Jolanty Mazur,  młodzież klas pierwszych w zawodzie technik ekonomista oraz technik spedytor, pracowała na lekcjach nad wspólnymi projektami, które po wykonaniu każda grupa przedstawiała wszystkim uczestnikom zajęć. Grupy projektowały swoje wymarzone stanowiska pracy biurowej. Zaprojektowane biura musiały być zgodne z zasadami ergonomii, bhp, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
Lekcje odbywały się z wykorzystaniem nowoczesnych metody i techniki nauczania, które miały przede wszystkim na celu aktywizację uczniów klas pierwszych. Podnosiły one umiejętności uczniów w zakresie takim, jaki przyda im się w przyszłym życiu tj. komunikacji, kierowania swoim dalszym rozwojem, współpracowania z innymi osobami, a także umiejętność efektywnego uczenia, a były to m.in. burza mózgów i praca w grupach.
Burza mózgów
jest to szukanie nowych rozwiązań w grupie uczniów. Każdy z uczestników „rzuca” swój pomysł na forum, a inne osoby ustosunkowują się do niego i także opowiadają o swoich pomysłach. W taki sposób, w krótkim czasie uzyskano wiele ciekawych rozwiązań postawionego na początku zajęć problemu. Taka metoda uczy aktywizacji własnych możliwości twórczych i kreatywnego myślenia.
Praca w grupach
jest to nowoczesna metoda nauczania, bardzo ważna, z uwagi na to, że wspomaga ona naukę interakcji społecznych między uczniami przydzielonymi do konkretnej grupy.
Zajęcia te  odbyły się również wykorzystując wiedzę jaką nauczycielka zdobyła na szkoleniu w Rzymie w ramach projektu Erasmus+ o nazwie „Kompetentny nauczyciel przyszłości” pod nazwą „Zarządzanie konfliktem i zapobieganie przemocy cyber-fizyko emocjonalnej”.

 
393462519_841220870971721_6299182596856796587_n.jpg

393351266_564374932500921_615509245500607892_n.jpg

393668633_1014655289624219_2806080908515315734_n.jpg

393501287_841668574075800_4953078927709899489_n.jpg

387328996_2078730749147998_893806327157785467_n.jpg

393484610_330551049522514_5740992184107583245_n.jpg

393483110_1190196895270285_4328849574321992308_n.jpg

393483144_1525024141580237_4412636736881013684_n.jpg

.

Typ: 
Zwykła