Skip to content Skip to navigation

Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej „Organizacja pracy w hotelarstwie metodą CLIL”

.

Dnia 12 października 2021 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu odbyły się zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej „Organizacja pracy w hotelarstwie metodą CLIL”. Uczennice klasy IV Technikum Hotelarskiego pracowały tym razem nad charakterystyką czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących w środowisku pracy oraz określały sposoby ochrony przed nimi.
 
Zajęcia prowadzone były za pomocą metody CLIL, dzięki czemu uzyskany  został efekt synergiczny poprzez skorelowanie nauczania języka niemieckiego z przedmiotem zawodowym.
 
Uczestniczki zajęć miały tutaj do czynienia z nauczaniem bilingwalnym oraz poprzez immersję, czyli tak zwane zanurzenie w języku niemieckim. Dochodziło również do przełączania między językami (code switching), czyli przełączania się na język ojczysty  w celu wyjaśnienia trudniejszych pojęć.  Język obcy był  tutaj narzędziem, a nie wyłącznym celem nauczania, a uczennice skupiając  się na kompetencjach pozajęzykowych. Uczennice uczyły się języka  przy okazji, co jest najskuteczniejszą strategią nauczania.
 
Zajęcia prowadziła pani Edyta Chomiaczewska, która pogłębiała swą wiedzę podczas szkolenia w Finlandii: New Approaches in Foreign Language Education. CLIL.  Projekt pn. „Innowacyjny nauczyciel” zorganizowany został w ramach programu Erasmus plus (Akcja KA1 „mobilność nauczycieli”) i był realizowany we współpracy z instytucją partnerską Sherlock Edu London.

 
245070587_4054702531301639_8847998769472321937_n.jpg

245045169_1546334712379764_6611764227832544943_n.jpg

243156706_559374038508813_9064504988620370065_n.jpg

245039847_263347192464740_2341865619761170171_n.jpg

245081528_320750829815386_3879706684734546529_n.jpg

245114102_627251161618354_4777855882222837820_n.jpg

243243736_6134681276606704_3843820081599297541_n.jpg
.

Typ: 
Zwykła