Skip to content Skip to navigation

Zajęcia z przedmiotu „Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowo- księgowych”

.

8 listopada 2023 r. w klasie IV PTE odbyły się zajęcia z przedmiotu „Systemy komputerowe
 w rozliczeniach finansowo- księgowych”- prowadzone przez nauczyciela przedmiotów zawodowych- Jolantę Płotnicką.  Na zajęciach wykorzystano metody i formy pracy, demonstrowane na szkoleniu  „FLIPPED LEARNING APPROACH”, realizowanym
w trakcie zajęć  mobilności zagranicznej w ramach Projektu Erasmus +, pn. „Kompetentny nauczyciel przyszłości” nr  2022-1-PL01-KA122-SCH-000069511  z sektora Edukacja Szkolna. Szkolenie odbyło się w lipcu 2023 r. w Rzymie. Koordynatorem projektu była Pani Emilia Radlak.
 
Celem  zajęć było przybliżenie uczniom i nauczycielom idei tzw. odwróconego nauczania.
Aktywne uczenie się, zaangażowanie uczniów, szukanie różnych rozwiązań, to filary tego typu nauczania. Lekcja była  tak skonstruowana, aby to uczeń był inicjatorem oraz głównym wykonawcą działań mających na celu zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.. Opracowano scenariusz "odwróconej lekcji rozliczeń finansowo- księgowych" przy wykorzystaniu najnowszej technologii i oprogramowania zawodowego . Dając uczniom więcej swobody
w korzystaniu z różnych źródeł informacji w trakcie lekcji oraz  możliwość korzystania
z aktualnych wiadomości z dostępem do informacji źródłowych, tworzymy nowoczesny system edukacji, niezbędny w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych.

 
3_54.jpg

2_49.jpg

.

 
Typ: 
Zwykła