Skip to content Skip to navigation

Zakończenie kursów kształcenia zawodowego w CKU

W dniu 14 kwietnia 2023 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów poświadczających ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zakończyły się dwa kkz: EKA.04 „Prowadzenie dokumentacji magazynowej w jednostkach organizacyjnych” oraz EKA.07 „Prowadzenie rachunkowości”. 
W trzysemestralnych kursach uczestniczyły osoby już aktywne zawodowo oraz osoby uczące się, które pragnęły poszerzyć swoje kompetencje, zdobyć nowy zawód, posiąść nowe umiejętności lub ciekawie spędzić czas.
Przed słuchaczami jeszcze ważne wydarzenie w czerwcu- egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Życzymy udanej sesji i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych kursach!

 

14_7.jpg
13_5.jpg

12_7.jpg

11_14.jpg

10_15.jpg

9_18.jpg

1_22.jpg

2_45.jpg

3_51.jpg

3_52.jpg

4_47.jpg

5_37.jpg

.

Typ: 
Zwykła