Skip to content Skip to navigation

Zakończenie realizacji kolejnego etapu projektu Erasmus + „Kreatywny zespół szkolny”

.
Grupa 7 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego zakończyła doskonalące kursy międzynarodowe w Barcelonie w ramach realizacji projektu „Kreatywny zespół szkolny” w terminie 02.07. - 08.07.2021r.
Mobilności dla nauczycieli miały na celu poszerzenie wiedzy na temat kreatywnych metod nauczania, poznawania swoich zasobów niezbędnych do osiągania celów zawodowych i osobistych, poszukiwania rozwiązań do zarządzania zajęciami dla nauczycieli, poznania technik budowania zespołu szkolnego czy wspierania uczniów o specjalnych potrzebach i z grup defaworyzowanych. Realizacja mobilności była możliwa dzięki zaangażowaniu pani Laury Słockiej - dyrektora szkoły oraz pani Anny Nowak -   koordynatora projektu.

Nauczyciele uczestniczyli w mobilnościach o następujących nazwach:
1. Agnieszka Kamińska-Zdunek: BUDOWANIE ZESPOŁU DLA SZKÓŁ
2. Gracja Słotwińska: ROZWIĄZANIA DO ZARZĄDZANIA ZAJĘCIAMI DLA NAUCZYCIELI
3. Anna Myśliwiec, Marta Goss: WŁĄCZANIE I WSPIERANIE UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH
4. Lucyna Hajduk, Maciej Pronkiewicz LIFE COACHING DLA NAUCZYCIELI
5. Mateusz Rosiński: EUROPEJSKA SZKOŁA DLA WSZYSTKICH 
 
Wszyscy nauczyciele są niezwykle zadowoleni z treści poruszanych podczas zajęć, poznali ponadto system edukacji hiszpańskiej, zasady nauczania na różnych poziomach edukacyjnych;uczestnicy projektu mieli możliwość wymiany między sobą doświadczeń oraz dobrych praktyk.

 

Typ: 
Zwykła