Skip to content Skip to navigation

Zakończenie zajęć w ramach innowacji pedagogicznej Organizacja pracy w hotelarstwie metodą CLIL

.

Uczennice klasy IV technikum hotelarskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.mjra Henryka Sucharskiego zakończyły realizację zajęć w ramach innowacji pedagogicznej Organizacja pracy w hotelarstwie metodą CLIL dla zawodu technik hotelarstwa 422402, której autorką jest pani Edyta Chomiaczewska. Celem innowacji było skorelowanie nauczania języka niemieckiego z przedmiotem zawodowym, wykorzystanie naturalnej motywacji do uczenia się nowych i interesujących rzeczy w sposób odpowiedni dla wieku i zdolności oraz sprawności i umiejętności już opanowanych, wprowadzenie wysokiego poziomu motywacji i indywidualizacji  z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów, wykorzystywanie technologii informatycznych oraz wyszukiwanie  i wykorzystywanie  informacji   z różnych źródeł. Podczas zajęć omówione i przećwiczone zostało postępowanie w trudnych  i nadzwyczajnych sytuacjach zawodowych, uczniowie spotykali się z symulacją zdarzeń  w oparciu o realne sytuacje  i potrzeby,  odgrywali różne role, rozwiązywali  problemy.  Omówiony został wizerunek pracownika, kultura i etyka w hotelarstwie.  Uczniowie samodzielnie i grupowo przygotowywali i prezentowali projekty, prowadzone były dyskusje. Uczniowie charakteryzowali czynniki niebezpieczne  i szkodliwe występujące w środowisku pracy w dziale służby pięter oraz  określali sposoby ochrony przed nimi,  omawiali wyposażenie techniczne obiektu hotelarskiego i jego przystosowanie do potrzeb obsługi gości z niepełnosprawnościami. Uczniowie  rozróżniali i charakteryzowali usługi hotelarskie dodatkowe, rodzaje usług uzupełniających, fakultatywnych, towarzyszących, przygotowali oferty usług dodatkowych  i zapoznali się ze sposobami prezentacji tychże ofert, omawiali stosowanie form i procedur przyjmowania zamówień w zakresie usług dodatkowych, charakteryzowali  usługi gastronomiczne w obiekcie hotelarskim, a także uczyli się oceniać  jakość wykonywanych zadań według przyjętych kryteriów. Podczas zajęć ćwiczono również umiejętność proponowania zmian w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy. Podczas prac zastosowano między innymi materiały multimedialne dotyczące   usług hotelarskich, pomoce wizualne, materiały informacyjno-reklamowe przedsiębiorstw hotelarskich: foldery, oferty usług, katalogi,   zestawy ćwiczeń,    dokumentacja hotelowa,  zasoby internetowe.
 
265740369_943072842983895_1661674349700570002_n.jpg

264534819_3079244848977568_665500264867501232_n.jpg

265570309_443868480579641_3983651099346328983_n.jpg

265768635_646137579726430_6436154202796644785_n.jpg

265256772_2217459921789530_360390433815979453_n.jpg

265267284_304564534908971_7315160267523045667_n.jpg

265202236_438640321225741_819318264511135016_n.jpg
.

 
Typ: 
Zwykła