Skip to content Skip to navigation

Zakończyły się zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej „Zdobnictwo ceramiki metodą CLIL” dla zawodu zdobnik ceramiki

.

W roku szkolnym 2021/2022 w klasie 2 Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego  realizowano innowację  pedagogiczną: Zdobnictwo ceramiki  metodą CLIL    dla zawodu  zdobnik ceramiki 731609.
Program innowacji oparty był o podstawę programową przedmiotu zdobnictwo ceramiki dla zasadniczej szkoły branżowej I stopnia zdobnik.  Przedmiot zawodowy zdobnictwo ceramiki nauczany był za pomocą metody CLIL, dzięki czemu uzyskany został efekt synergiczny poprzez skorelowanie nauczania języka niemieckiego z przedmiotem zawodowym. Uczniowie pogłębiali wiedzę na temat sposobów zdobienia ceramiki, poznali zdobienie plastyczne, szkliwami dekoracyjnymi, metodą podszkliwną, naszkliwną, polerowania, angobami, barwienia mas ceramicznych. Dużo dowiedzieli się też o wypalaniu dekoracji naszkliwnych, wad wyrobów zdobionych, przyczyn ich powstawania i sposobów zapobiegania im. Myślą przewodnią innowacji było przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej na wysokim poziomie i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, poprzez zastosowanie nowych technik i technologii oraz  z uwzględnieniem wzrostu oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy  i umiejętności pracowników.
Autorkami innowacji były pani Edyta Orlińska i pani Edyta Chomiaczewska.

 
279949881_382550993799155_4946539342949810114_n.jpg

279927395_1145769882633899_13766919345001299_n.jpg

279941114_4653998388039228_1479978105142949791_n.jpg

279943066_578942487165464_4964760159609262832_n.jpg

279945762_708679537079635_6596013769561022901_n.jpg

279948673_3217872258497106_2009214527044140906_n.jpg

279949881_382550993799155_4946539342949810114_n_0.jpg

279959076_401979454916877_8137404585750165264_n.jpg

279973470_348759747143065_509039269799799345_n.jpg

279981529_1378560102629591_4436277966575241494_n.jpg

280012527_1721295278201754_4142201668229695264_n.jpg

280044821_1159634211245132_5447991071881282321_n.jpg

280037673_393934275941911_1225847157401201869_n.jpg

280100316_508389897737738_516907310343380321_n.jpg

280101354_465266792062764_5495481553282813362_n.jpg

IMG_2824 (Copy).JPG

IMG_2825 (Copy).JPG

IMG_2831 (Copy).JPG

IMG_2832 (Copy).JPG

IMG_2836 (Copy).JPG

IMG_2843 (Copy).JPG

IMG_2850 (Copy).JPG

IMG_2852 (Copy).JPG

278403838_697374158152936_255577753230238922_n.jpg

279907809_688872512371284_4417998787947660409_n.jpg

279905335_751175016047926_7959339372278532070_n.jpg

279934727_1128292004687607_6996902929826420190_n.jpg

279944636_507148447774203_7859964462608710309_n.jpg
.

 
 

Typ: 
Zwykła