Skip to content Skip to navigation

Zapraszamy do udziału w 45. Olimpiadzie Języka Niemieckiego.

.

Podstawowym celem OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych językiem niemieckim, wartościami kulturowymi niemieckiego obszaru językowego oraz poznanie kultury, literatury krajów niemieckiego obszaru językowego.
W OLIMPIADZIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO uczestniczyć mogą uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół ponadgimnazjalnych, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.
OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO przeprowadzana jest trzystopniowo:
1. stopień – eliminacje szkolne
2. stopień – eliminacje okręgowe
3. stopień – finał Olimpiady
Eliminacje szkolne: odbędą się 5. listopada 2021 r. w godz. 10.00 – 11.30. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).

 
Olimpiada-Języka-Niemieckiego.jpg

.

 
 

Typ: 
Zwykła