Skip to content Skip to navigation

Zapraszamy do udziału w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”.

.

W ramach realizacji przez naszą szkołę programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”.
Jego celem jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
 
Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem X edycję konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.
Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i centralnym.
 
Etap szkolny odbędzie się 02 grudnia 2022 r. w s.23/24 na 7 godzinie lekcyjnej.
Uczestnicy rozwiążą test 25 pytań jednokrotnej odpowiedzi.
 
Regulamin dostępny pod adresem:
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/265347/Regulamin%20X%20edycji%20konkursu%20Poznaj%20swoje%20praw%20w%20pracy%2022.pdf
 
Zgłoszenia chętnych uczniów do zmierzenia się w konkursie przyjmuję do 18.11.2022 r.
 
Serdecznie zapraszam,
                                                                 
Jolanta Mazur
szkolny koordynator programu edukacyjnego
„Kultura Bezpieczeństwa”

 
2_20.jpg

3-czolo-1.jpg

4_21.jpg

 

 
Typ: 
Zwykła