Skip to content Skip to navigation

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z języka niemieckiego "Umweltfreundlich leben"

.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z języka niemieckiego "Umweltfreundlich leben". Konkurs ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw ekologicznych i  zachowań prośrodowiskowych, a zarazem utrwalenie i poszerzenie zasobów leksykalnych z języka niemieckiego dotyczących tego obszaru tematycznego.
Przed przystąpieniem do przygotowania pracy konkursowej należy zadać sobie pytania między innymi: dlaczego tak ważna jest ochrona środowiska?  czy żyję w zgodzie ze środowiskiem? czy dbam o środowisko?  co konkretnie robię dla środowiska, a co można jeszcze zrobić? Prace w formie plakatu, kolażu itp. należy połączyć z opisem w języku niemieckim. Oceniane będzie zastosowanie języka niemieckiego (leksyka i poprawność), estetyka wykonania, kreatywność.
Na prace czekamy do 10 grudnia 2021. Dodatkowych informacji udziela pani Edyta Chomiaczewska, organizator konkursu.
.
Typ: 
Zwykła