Skip to content Skip to navigation

Zapraszamy na kiermasz podręczników

.

Po raz kolejny Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu organizuje kiermasz używanych podręczników „Daj książce drugie życie”. Sprzedaż odbędzie się w środę i czwartek (06 i 07 września 2023r.) w godz. 10:30 -12:30. w czytelni i w wyznaczonym miejscu na korytarzu.
 
 

REGULAMIN
SZKOLNEGO KIERMASZU PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH
 
w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu

 
 
1. Organizatorem SZKOLNEGO KIERMASZU PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH „DAJ KSIĄŻCE DRUGIE ŻYCIE”, zwanego dalej Kiermaszem, jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu.
2. Celem kiermaszu jest umożliwienie sprzedaży i zakupu używanych podręczników przez uczniów naszej szkoły.
3. Szkoła umożliwia kontakt sprzedającego z kupującym i nie pobiera z tego tytułu żadnych prowizji. Podręczniki wystawiają sprzedający. Nie dostarcza się ich wcześniej do czytelni!
4. Kiermasz odbędzie się w środę i czwartek tj. 6 i 7 września 2023r. w godz. 10:30-12:30 (tylko podczas przerw) w czytelni i w wyznaczonym miejscu na korytarzu.
5. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wyceniają uczniowie wraz z rodzicami, przy czym cena podręcznika używanego nie może być wyższa niż 70% wartości podręcznika nowego. Przy wycenie należy uwzględnić stan podręcznika, za który odpowiadają sprzedający uczniowie.
6.  Kiermasz nie dotyczy sprzedaży ćwiczeń.
7. Zarówno uczniowie sprzedający, jak i kupujący zobowiązani są o dokładne zapoznanie się z wykazem podręczników obowiązującym w szkole w bieżącym roku szkolnym. Wykaz dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

.

Typ: 
Zwykła