Skip to content Skip to navigation

Zasady funkcjonowania szkoły od 19 kwietnia 2021 r.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
w związku sytuacją epidemiczną uczniowie oraz słuchacze centrum kształcenia ustawicznego nadal będą uczyć  się zdalnie do 25 kwietnia 2021 r.
Wprowadzone zmiany dotyczą:
  • od 19 kwietnia 2021 r.  młodociani pracownicy z branżowej szkoły I stopnia (3 klasa)będą mieli organizowane zajęcia praktyczne u pracodawców,
  • od 19 kwietnia 2021 r. uczniowie przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec  będą realizować zajęcia praktyczne stacjonarnie w szkole (klasy:  2 GTE- wtorek i 3 TŻ- czwartek), przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna będzie  udzielana na dotychczasowych zasadach, na terenie szkoły. Osoby potrzebujące wsparcia proszę o kontakt z  pedagogiem lub wychowawcą.
Z życzeniami  zdrowia i serdecznymi pozdrowieniami,
Laura Słocka
dyrektor

 

Typ: 
Zwykła