Skip to content Skip to navigation

Zasady pracy szkoły od 26 kwietnia 2021 r.

 
Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. nauka odbywa się  w sposób zdalny z wyjątkiem:

  1. Uczniowie wszystkich klas branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne w pełnym wymiarze u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
  2. Uczniowie klas: pierwszej (1PTŻ), drugich (2GRS, 2GTŻ, 2GTE, 2PTE, 2PGH) i trzecich (3TŻ, 3TE, 3THS) technikum będą realizować wybrane zajęcia praktyczne stacjonarnie

w szkole, przy zachowaniu reżimu sanitarnego w określonych warunkach organizacyjnych, zgodnie z planem lekcji (hybrydowym) zamieszczonym w zakładce- plan lekcji.
Ewentualne pytania w tym zakresie proszę kierować poprzez dziennik elektroniczny do Pana Wicedyrektora.
 
Serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia,
Laura Słocka
dyrektor
 

Typ: 
Zwykła