Skip to content Skip to navigation

Zbieraj baterie i telefony

.

Baterie to odpady niebezpieczne – zachodzą w nich skomplikowane procesy chemiczne . szczególne zagrożenia stwarzają zawarte metale ciężkie i kwasy  bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne . Mogą między innymi skutkować:
Ołów – może powodować uszkodzenia mózgu, nerek i przewodu pokarmowego
Rtęć – masowe skażenia środowiska , niewydolność oddechową, deformację kości
Kadm- zmiany nowotworowe
Nikiel – uszkodzenie błon śluzowych, rozwój komórek nowotworowych
Lit – obrzęk płuc, uszkodzenie wielu układów człowieka i zwierząt
Przyłącz się do akcji – PRZYNIEŚ NIE WYRZUCAJ
 
Po raz kolejny organizujemy akcję zbiórki baterii. Akcja podzielona jest na 2 części  1 etap do 16 grudnia,  drugi etap: marzec kwiecień.
 
Opiekunami akcji są Bogumiła Sikora nauczyciel geografii i Agnieszka Śliwa nauczyciel biologii i chemii.
Typ: 
Zwykła