Skip to content Skip to navigation

Projekty

Projekt Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo.

W dniu 15.12.2020 r. podjęta została Uchwałą Sejmiku Dolnośląskiego dotycząca podpisania Decyzji o finansowaniu projektu "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej Edukacja, działanie 10.4, poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne.

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane w projekcie dwie formy wsparcia:
1. staże/praktyki zawodowe u pracodawców, 
2. cykl zajęć z przedmiotów zawodowych, przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Udział  w projekcie OSEhero

Cyfrowy świat z jednej strony ułatwia nam naukę, pracę, kontakt z bliskimi, ale z drugiej może nieść za sobą pewne zagrożenia. Młodzi ludzie, uczniowie, którzy w sieci spędzają coraz więcej czasu, są grupą szczególnie na nie narażoną. Świadomość zagrożeń oraz znajomość sposobów zapobiegania im są kluczowe dla bezpieczeństwa najmłodszych.
Celem projektu jest zbudowanie społeczności nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy wyposażeni przez ekspertów OSE w wiedzę i narzędzia będą przewodnikami po cyfrowym świecie dla uczniów, innych nauczycieli i rodziców.
 
Dzięki projektowi OSEhero zwiększy się świadomość dotycząca cyberzagrożeń w szkole oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z internetu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice będą wiedzieli, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Udział w projekcie pozwoli nauczycielom i całej społeczności szkolnej wspierać pozytywne zachowania online oraz rozwijać kompetencje cyfrowe w procesie nauczania, w tym umiejętność krytycznego myślenia i refleksyjnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w internecie.
Celem projektu jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim włączenie nauczycieli w aktywne działania w swoich szkołach.
Uczestnicy projektu OSEhero będą mogli organizować inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa oraz aktywnie korzystać z materiałów edukacyjnych.
 
Organizatorem i wykonawcą projektu OSEhero jest NASK-PIB. Projekt jest realizowany w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
 
W ramach projektu możemy korzystać z bogatych materiałów  edukacyjnych dotyczących cyberbezpieczeństwa przygotowanych przez ekspertów OSE.
 
Wkrótce zostanie  również zaproponowana pierwsza inicjatywa  szkolna z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zapraszamy do skorzystania z zamieszczonych materiałów, które przygotują udziału w inicjatywach OSEhero.
 
Platforma e-learningowa projektu Bezpieczni w sieci to dostęp do kursów online dla nauczycieli i uczniów
Platforma bezpieczniwsieci.edu.pl z dostępem do bezpłatnych kursów e-learningowych, scenariuszy lekcji i innych materiałów edukacyjnych. Umożliwia naukę w dowolnym czasie, zarządzanie grupami uczniów, śledzenie ich postępów i pobieranie certyfikatów https://bezpieczniwsieci.edu.pl/elearning
Bezpłatna platforma e-learningowa OSE IT-Szkoła
Dostęp do ponad 200 bezpłatnych kursów e-learningowych, biblioteka wykładów wideo i publikacji NASK, aktualności dotyczące bezpieczeństwa w sieci, materiały dla nauczycieli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dla rodziców i opiekunów https://it-szkola.edu.pl/
 
 
ABC CYBERBEZPIECZEŃSTWA
 
PORADNIK – CYBERPRZEMOC W SZKOLE
PORADNIK – FOMO I PROBLEMOWE UŻYWANIE INTERNETU
PORADNIK – SEXTING I NAGIE ZDJĘCIA W INTERNECIE
PORADNIK – SZKODLIWE TREŚCI W INTERNECIE

 

OSE-HERO_1920x830_loga.jpg

OSEhero-ogimage.jpg

.

 

Prezentacja z realizacji projektu Erasmus+ dla technikum ekonomicznego i technikum żywienia i uslug gastronomicznych w ZSOiZ - pobierz