Skip to content Skip to navigation

„Profesjonaliści Przyszłości” – staże

 

Drodzy Uczniowie,

informuję, że w roku 2021 w ramach projektu „Profesjonaliści przyszłości – nowe kwalifikacje zawodowe uczniów powiatu bolesławieckiego” możliwe będzie zrealizowanie staży przez uczniów, którzy już uczestniczą w realizacji zajęć projektowych:

1. 2 PTE / 2 GTE – 7 staży

2. 1 PTE – 3 staże

3. 1 PTH – 4 staże

4. 1 PTŻ / 2 PGH – 4 staże

5. 1 PTŻ / 2 GTŻ – 4 staże

Zainteresowani uczniowie powinni złożyć w sekretariacie szkoły zgodę na odbycie stażu według załączonego wzoru w terminie do 11.06.2021 r.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń i wyniki w nauce.  

 
Laura Słocka

 

Typ: 
Zwykła