Skip to content Skip to navigation

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
To wsparcie i pomoc dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie realizowany w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, Wszyscy potrzebujący wsparcia instytucji samorządowych, podmiotów, oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi na terenie województwa dolnośląskiego (podmiotów zapewniających miejsca schronienia oraz podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego) można uzyskać pod adresem:
https://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/15989,Wojewodzki-Koordynator-Realizacji-Krajowego-Programu-Przeciwdzialania-Przemocy-w.html
Dodatkowo można skorzystać z bazy specjalistycznych ośrodków wsparcia:
 
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Instytucje samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
 

Typ: 
Zwykła