Skip to content Skip to navigation

PLAN ZAJĘĆ KKZ EKA 04

PLAN ZAJĘĆ KKZ EKA 04 „PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ”
PLAN ZAJĘĆ KKZ EKA 04 „PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ”
Zajęcia w piątki od 15.00
Zajęcia w soboty od 8.00
13.05.2022                1-6.    Praca biurowa                                         Jolanta Mazur                                  godz. 15.00                7-8.   Planowanie przedsięwzięć gospodarczych Roksana Śliwińska                                                                                                                                w szkole
14.05.2022                1-6.  Podstawy ekonomii                            Renata Paszko                                                                           godz.8.00                   7-8. Sprzedaż krajowa i zagraniczna          Renata Paszko
ZDALNIE
 
20.05.2022               1-6. Bezpieczeństwo i higiena pracy     Jolanta Mazur                                   godz.15.00               7-8. Planowanie przedsięwzięć gospodarczych  Roksana Śliwińska                 ZDALNIE
 
21.05.2022               1-8Podstawy ekonomii                                Renata Paszko         
godz.8.00
w szkole
 
27.05.2022                 1-5.    Praca biurowa                                         Jolanta Mazur                        
godz.15.00                  6-8. Bezpieczeństwo i higiena pracy             Jolanta Mazur                         
w szkole
28.05.2022                 1-8Podstawy ekonomii                                Renata Paszko         
godz.8.00
ZDALNIE
10.06.2022               1-3. Bezpieczeństwo i higiena pracy             Jolanta Mazur                         
godz.15.00                4-8Podstawy ekonomii                                Renata Paszko         
ZDALNIE
11.06.2022              1-5.  Podstawy ekonomii                                Renata Paszko         
godz.8.00
ZDALNIE
PRZERWA WAKACYJNA DO 1.09.2022 R.