Skip to content Skip to navigation

PLAN ZAJĘĆ KKZ EKA 04

PLAN ZAJĘĆ KKZ EKA 04 „PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ”
PLAN ZAJĘĆ KKZ EKA 04 „PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ”
Zajęcia w piątki od 15.00
Zajęcia w soboty od 8.00