Skip to content Skip to navigation

PLAN ZAJĘĆ KKZ EKA 07

PLAN ZAJĘĆ KKZ EKA 07 „PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI”
 

PLAN ZAJĘĆ KKZ EKA 07 „PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI”
Zajęcia w piątki od 15.00
Zajęcia w soboty od 8.00
06.05.2022      1-2.Sprawozdawczość i analiza finansowa  Dorota Wojtyniak
                          3-6. Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej    Jolanta Płotnicka
                          7-8. Język niemiecki zawodowy   Edyta  Chomiaczewska
07.05.2022       1-8. Podstawy prowadzenia rachunkowości   Edyta Gorczyca 
13.05.2022       1-5. Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej    Jolanta Płotnicka                                                                   
                            6-8. Podstawy prowadzenia rachunkowości   Edyta Gorczyca 
14.05.2022       1-8. Podstawy prowadzenia rachunkowości   Edyta Gorczyca 
20.05.2022        1-5. Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej    Jolanta Płotnicka          
                            6-8. Podstawy prowadzenia rachunkowości   Edyta Gorczyca 
                          
21.05.2022        1-8. Systemy komputerowe w rachunkowości  Edyta Gorczyca
27.05.2022        1-4. Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej    Jolanta Płotnicka    
                            5-8. Podstawy prowadzenia rachunkowości   Edyta Gorczyca 
                            
28.05.2022      1-8. Systemy komputerowe w rachunkowości  Edyta Gorczyca
03.06.2022      1-8. Język niemiecki zawodowy   Edyta Chomiaczewska
04.06.2022      1-8. Systemy komputerowe w rachunkowości  Edyta Gorczyca
10.06.2022      1-8. Podstawy prowadzenia rachunkowości   Edyta Gorczyca 
PRZERWA WAKACYJNA DO 1.09.2022 R.