„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"

logo-szkola-wspolpracy-obrazek.jpg
ZSOiZ w nowym projekcie „Szkoła Współpracy.  Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"
 
Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań, Z każdej ze szkół do projektu będzie wybranych po 6 przedstawicieli (2 rodziców, 2 uczniów i 2 nauczycieli), którzy wezmą udział w specjalnie dla nich opracowanych szkoleniach i warsztatach, podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole. Uczestnikom projektu zapewniona zostanie także indywidualna opieka ekspertów, którzy pomogą w stworzeniu odpowiedniego dla każdej szkoły i przedszkola programu współpracy z uczniami i rodzicami.
Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa. Uczniowie wezmą udział w szkoleniach dotyczących m.in. uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami. Dla rodziców odbędą się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej zostaną zaproszone na dwa warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz poza nimi na terenie szkoły zaowocuje opracowaniem indywidualnego, przygotowanego na miarę szkolnego programu współpracy..
Projekt, rozpoczął się w marcu br. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty.
Jesteśmy jedną z pięciu szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska, która zakwalifikowała się do projektu. 
Więcej informacji o projekcie: http://www.szkolawspolpracy.pl/ 

 
Slajd na głównej: 
nie