Kursy kwalifkacyjne

NOWE KWALIFIKACJE – NOWY ZAWÓD
 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
i
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu
                                                                            
W Centrum Kształcenia Ustawicznego ZSOiZ w Bolesławcu trwa nabór na bezpłatne  kursy kwalifikacyjne, dzięki którym można zdobyć nowy zawód.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, przeznaczoną dla osób dorosłych, umożliwiającą w krótkim czasie, zdobycie nowego zawodu, a tym samym zwiększenie swoich szans na rynku pracy. Każdy kurs kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie.
Zajęcia na kursach odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie w piątki i soboty.

 
Nauka na kursach jest bezpłatna!
 
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego oferuje następujące kursy kwalifikacyjne:

KLIKNIJ TUTAJ!

Szczegółowy wykaz pozostałych propozycji kursowych znajduje się na stronie CKU.
 
Rekrutacja trwa do 15 marca 2019 r. Rozpoczęcie zajęć 29 marca 2019 r.

Trwają także zapisy do bezpłatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2019/2020

- zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (co dwa tygodnie w piątki i soboty).

 
 Wszystkich zainteresowanych nauką w CKU i LO dla Dorosłych zapraszamy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego przy ulicy Komuny Paryskiej 6 w Bolesławcu (tel. 75 732 4009, 75 732 3983) oraz  na stronę internetową www.sucharski.edu.pl, www.cku.boleslawiec.pl

Dokumenty można składać w sekretariacie.
 
 

Informacje o bezpłatnych kursach kawlifikacyjnych

- Oferta dla absolwentów gimnazjum
- Oferta dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
- Oferta dla absolwentów zasdaniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz małej gastronomii
- Oferta dla absolwentów szkół średnich oraz studiów wyższych

- Wzory dokumentów (do pobrania)

Slajd na głównej: 
nie