KRONIKA WYDARZEŃ

_DSC4687-Pano-2.jpg
KRONIKA WYDARZEŃ:
ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

CZERWIEC 2021

 

KRONIKA WYDARZEŃ:
ROK SZKOLNY 2019/2020

 

ROK SZKOLNY 2018/2019
 
 
ROK SZKOLNY 2017/2018

WAKACJE 2017

WRZESIEŃ 2017

PAŹDZIERNIK 2017

LISTOPAD 2017

GRUDZIEŃ 2017

STYCZEŃ 2018

LUTY 2018

MARZEC 2018

KWIECIEŃ 2018

MAJ 2018

CZERWIEC 2018
 

W NASZEJ SZKOLE NAPRAWDĘ WIELE SIĘ DZIEJE!
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu to:

 

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
Zapewniamy najwyższy poziom nauki dzięki starannie dobranej kadrze pedagogów z dużym doświadczeniem, cechującej się entuzjazmem w pracy z młodzieżą, niezwykłą aktywnością i pomysłowością w metodach nauczania.
 
Dbałość o uzdolnionych uczniów
Dbamy o uzdolnionych uczniów, dokonując rozszerzeń programów nauczania z poszczególnych przedmiotów zgodnie z ich zainteresowaniami, a najlepsi uczniowie otrzymują stypendia naukowe.
 
Umiejętność pracy z uczniami, mającymi trudności w nauce
Potrafimy pracować z uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się i wychowawczymi, respektując w pełni wytyczne wynikające z opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych zaświadczeń lekarskich.
 
Opieka psychologiczno - pedagogiczna i edukacyjno – terapeutyczna
Zapewniamy wszystkim swoim uczniom profesjonalną i rozbudowaną opiekę psychologiczno – pedagogiczną i edukacyjno – terapeutyczną, realizację ambitnego planu wychowawczego i profilaktycznego, rzetelną opiekę wychowawczą, pedagogiczną i pielęgniarską.
 
Rzetelne przygotowanie się do egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Umożliwiamy staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych dzięki szerokiej gamie zajęć fakultatywnych i konsultacji.
 
Nauka języków obcych
Zapewniamy możliwość opanowania na bardzo wysokim poziomie języków obcych (języka angielskiego i niemieckiego), z których zajęcia prowadzone są w grupach dostosowanych do indywidualnych umiejętności i potrzeb uczniów.
 
Szeroka gama zajęć fakultatywnych i konsultacji
Tworzymy ofertę zajęć fakultatywnych i dodatkowych, kierując się przede wszystkim zainteresowaniami i potrzebami uczniów a także oczekiwaniami ich rodziców.
 
Urozmaicone zajęcia sportowe
Zapewniamy uczniom urozmaicone zajęcia sportowe, zgodne z ich oczekiwaniami (siłownia, aerobik, siatkówka, koszykówka, zajęcia lekkoatletyczne, baseny na „Orce”).
 
Rozwój kulturalny
Dbamy o wszechstronny rozwój kulturalny i artystyczny uczniów, czemu służą częste wizyty w bolesławieckich instytucjach kultury, jak również rozbudowana oferta konkursów literackich, artystycznych, zajęć z wiedzy o kulturze i historii sztuki.
 
Aktywna współpraca z rodzicami
Aktywnie współpracujemy z rodzicami, gwarantując pełną i systematyczną informację o postępach dziecka w nauce, jak również wszechstronną pomoc wychowawczo – pedagogiczną.
 
_DSC4684-Pano.jpg

 

Slajd na głównej: 
nie