Projekt Polsko - Czeski - Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach.

 

 

PLAKAT - pobierz

FIREMKI GŁOWNA.png

 

Zakres Usług
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mniejszych firm oferujemy szereg usług księgowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS i obsługi kadrowo-płacowej. Służymy także pomocą osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmom stawiającym pierwsze kroki na rynku.  Wszystkie usługi świadczymy z dołożeniem należytej staranności oraz z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta. Dzięki współpracy z naszym biurem rachunkowym, możecie Państwo skupić się na prowadzeniu firmy a obsługę księgową pozostawić nam.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta tj. ok. (300-400 zł). Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowiednie warunki współpracy.
W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

  • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych deklaracji VAT
  • Miesięczne rozliczania podatku dochodowego

Kadry i płace

Ceny za świadczone usługi księgowe ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Staramy się rozpoznać potrzeby i możliwości klientów aby móc dobrać dla każdego z Państwa odpowiednie warunki współpracy.
W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności:
•sporządzanie umów o pracę,
•sporządzenie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło),
•prowadzenie akt osobowych pracowników,
•ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
•sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
•sporządzanie świadectw pracy.
•sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
•sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
•naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń przez Zleceniodawcę (ZUS, PIT).

Firemki - prezentacja
 

 

 

Slajd na głównej: 
nie