Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Logo_POKL_Finansowanie_08.JPG
 
Kolejny etap realizacji projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych uczestniczy w Projekcie „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” nr  RPDS.07.02.00-02-015/09 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytetu 7: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”, Działania
 nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”.
Jest to projekt partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z udziałem Powiatu Bolesławieckiego,
W listopadzie 2012 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych otrzymał sprzęt na wyposażenie fili branży turystycznej w następujących pracowniach:
-  pracownia restauracja do obsługi nauki Konsumenta- wartość 27 978, 88 zł,
- pracownia obsługi Konsumenta w barze- wartość 79 799,77 zł,
- pracownia ogólno dydaktyczna w kształceniu zawodowym- wartość 35 471,78 zł,
- pracownia recepcja hotelowa i jej wyposażenie – wartość 29 984,89 zł,
- pracownia nawiązania i utrzymania kontaktów języku obcym zawodowym- wartość 51 417,06 zł,
- pracownia technologii gastronomicznej- restauracja bar kuchnia z zapleczem magazynowym
i magazynami obróbki i przechowywania- 188 975,59 zł,
- pracownia pokój hotelowy-jednostka mieszkalna – wartość 31 919,91 zł,
- pracowania obsługa turystyczna- wartość  54 527,16 zł.
Ogólna wartość otrzymanego sprzętu wynosi 500 075,04 zł
Dzięki otrzymanemu nowoczesnemu wyposażeniu pracowni specjalistycznych gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych znacznie poszerza się zakres oferty edukacyjnej szkoły
Pojawiają się nowe możliwości wykorzystania poszczególnych pracowni w celach dydaktycznych także poza zajęciami lekcyjnymi np.:
 - przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 - organizacja konkursów,
- prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach MKZ II i godzin „19”,
- przygotowanie imprez okolicznościowych,
- organizacja kursów kwalifikacyjnych i innych form kształcenia pozaszkolnego dla młodzieży
 i dorosłych.
Pracownie można wykorzystać także w celu promocji szkoły i powiatu, organizacji konferencji branżowych, spotkań z pracodawcami  i rodzicami.

     
      

 
 
 
Slajd na głównej: 
nie