Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zaoczne rok szkolny 2020/2021
 
Warunki przyjęcia:
ukończona szkoła podstawowa, gimnazjum lub zasadnicza szkoła zawodowa
Forma kształcenia:
zaoczna - piątki, soboty, co 2 tygodnie - zgodnie z ustaleniami z Radą Słuchaczy.
 
Kształcenie jest bezpłatne
 
Składanie podań:
w sekretariacie szkoły ul. Komuny Paryskiej 6
w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00
 
 
Właściwie skompletowane dokumenty zawierają:
1. Podanie.
2. Świadectwo ukończenia szkoły stanowiącej podbudowę.
3. Orzeczenie lekarskie o przydatności do zawodu.

4. Kserokopia  dowodu osobistego.
5. Dwie podpisane fotografie.

 

Regulamin rekrutacji 2020/2021: pobierz
 

Slajd na głównej: 
nie