OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
W procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziony jest nacisk na wiedzę ogólną, kształcenie zawodowe i językowe (uczymy języka angielskiego i niemieckiego) oraz rozwój prospołeczny i kulturowy uczniów. W naszej szkole działają liczne koła zainteresowań (zawodowe, artystyczne, literackie, ekologiczno-prozdrowotne i językowe), organizowane są zajęcia sportowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, konferencje, konkursy i imprezy artystyczno-rocznicowe, a także pozaszkolne warsztaty edukacyjne i wykłady popularnonaukowe oraz zajęcia w firmach symulacyjnych na różnym poziomie zaawansowania dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu.
 
O wysokim poziomie kształcenia w naszej Szkole świadczą przede wszystkim wyniki w nauce. Od kilku lat należymy do czołówki bolesławieckich techników. Kształcimy efektywnie i innowacyjnie, realizując projekty, programy i angażując młodzież w konkursy. Poza nauką w szkole nasi uczniowie rozwijają swoje pasje, biorąc udział w:
- Zajęciach kół zawodowych (kulinarnych, barmańskich i baristycznych), prowadzonych przez nauczycieli oraz kucharzy, cukierników i barmanów;
- Zajęciach kół zainteresowań: artystycznych, sportowych i przedmiotowych;
- Projektach edukacyjnych realizowanych w szkole, finansowanych z funduszy europejskich;
- Praktykach i szkoleniach o charakterze zawodowym (również zagranicznych);
- Konkursach wewnątrzszkolnych i projektach o zasięgu ogólnopolskim;
- Organizowaniu przyjęć i imprez okolicznościowych z udziałem ważnych gości m.in. w Teatrze Starym i Starostwie Powiatowym w Bolesławcu;
- Zajęciach z przedmiotów zawodowych, prowadzonych w języku obcym branżowym;
-Akcjach organizowanych przez prężnie działającą Bibliotekę Szkolną.
 
Szkoła umożliwia uczniom praktyki w najbardziej znanych hotelach, instytucjach ekonomicznych, bankach czy przedsiębiorstwach gastronomicznych w powiecie bolesławieckim i województwie dolnośląskim; istnieje także możliwość odbycia praktyk zawodowych, połączonych z nauką języka, w Niemczech.
 
Nasza Szkoła od początku swojego istnienia jest bardzo mocno związana z historią Bolesławca, dla którego kształciła specjalistów w zawodach gastronomicznych, ekonomicznych czy ceramicznych.
Dyrektorem szkoły od 2002 r. jest mgr Laura Słocka-Przydróżna- nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i absolwentka szkoły, dzięki której nasza placówka wyróżnia się wśród szkół bolesławieckich wysokim poziomem kształcenia ogólnego i zawodowego, bogatą ofertą edukacyjną, dobrą bazą dydaktyczną, estetyką pomieszczeń i atmosferą sprzyjającą dobrej pracy i nauce oraz wychowaniu ku wartościom.
Absolwenci ZSOiZ w Bolesławcu studiują na wyższych uczelniach lub pracują w renomowanych restauracjach i hotelach. Są doceniani za dobre przygotowanie zawodowe, wiedzę, umiejętności.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu młodzież ma możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie technikum i branzowej szkoły I stopnia w wielu zawodach – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik reklamy, technik spedytor, technik rachunkowości, kucharz małej gastronomii i zdobnik ceramiki. W zakresie edukacji kulturalnej, patriotycznej, filmowej i regionalnej prowadzone przez nauczycieli polonistów i bibliotekarzy szkoła realizuje z powodzeniem programy tematyczne, mające na celu poznanie przez młodzież dziedzictwa kulturowego Polski, Europy oraz przygotowanie uczniów do świadomego i czynnego uczestnictwa w kulturze. Nad zwiększeniem umiejętności uczniów czuwa Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień.
 

Oferta edukacyjna dla młodzieży na rok szkolny 2021/2022
 
ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
 
Technikum:
 
- technik ekonomista
Technik ekonomista to prestiżowy i atrakcyjny zawód, który stwarza szerokie możliwości prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach związanych z obliczaniem podatków, prowadzeniem spraw kadrowo - płacowych, wykonywaniem analiz i sprawozdań finansowych

kwalifikacje:
EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych   
                                                      
- technik hotelarstwa
Technik hotelarstwa to zawód, który przygotowuje do pracy w branży turystycznej, stwarza możliwości poznania ciekawych ludzi oraz zwiedzania atrakcyjnych miejsc. Technik hotelarstwa zajmuje się organizacją i świadczeniem usług związanych z pobytem gości w obiekcie hotelarskim

kwalifikacje:
HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, 
HGT.06 Realizacja usług w recepcji
 
- technik spedytor
Technik spedytor należy do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników. Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych. Potrafi organizować przewóz ładunków na całym świecie

kwalifikacje:
SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów
 
- technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód

kwalifikacje:
HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań,
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 
 - technik reklamy
Technik reklamy to zawód, który łączy wiedzę ekonomiczną, plastyczną,
psychologiczną, a także lingwistyczną. Przygotowuje do organizowania sprzedaży produktów i usług reklamowych oraz prowadzenia kampanii reklamowych

kwalifikacje:
PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego,
PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową

 - technik rachunkowości
Technik rachunkowości to zawód dla osób interesujących się biznesem,
lubiących pracę z komputerem i logiczne myślenie. Technik rachunkowości może prowadzić biuro rachunkowe lub księgowość w każdym przedsiębiorstwie

kwalifikacje:
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowych-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych,
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Branżowa szkoła I stopnia:
 
- kucharz
Kucharz to zawód dla lubiących przyrządzać potrawy, dania, przekąski, ciasta i desery. Zapewniający sprawną organizację funkcjonowania kuchni oraz dbałość o odpowiednią jakość przygotowywanych potraw

kwalifikacje:
HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
 
- zdobnik ceramiki
Zdobnik ceramiki to zawód dla amatorów różnych technik zdobienia - malowania ręcznego, natryskowego, obwódkowania, stemplowania, nakładania i fotoceramiki. Zdobnik ceramiki maluje wyroby fajansowe, porcelitowe, porcelanowe, kamionki gospodarcze oraz majoliki

kwalifikacje:
CES.05 Zdobienie wyrobów ceramicznych

 
Oferta edukacyjna dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022
 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 

Regulamin rekrutacji -  liceum dla dorosłych

 
  1. CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (3 semestry)
Oferta kursów kwalifikacyjnych na rok szkolny 2021/2022
 
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych ,(technik ekonomista, technik rachunkowości) 
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości (technik rachunkowości)

 

Regulamin rekrutacji - kursy kwalifikacyjne

 

ZADBAJ Z NAMI O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

 

Slajd na głównej: 
nie