Projekt –"Czas profesjonalistów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dla ZSOiZ na lata 2014 - 2020.

egsd.png
Informacje o projekcie "Czas Profesjonalistów"
 
Projekt nr RPDS.10.04.01-02-0003/17
 
Okres realizacji: 01.10.2017 – 31.08.2019
 
 
 
Lider projektu: Europejska Grupa Szkoleniowo – Doradcza Sp. z o.o.
Partnerzy: Powiat Bolesławiecki, Fundacja Dar Edukacji
 
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego, dzięki objęciu ich szkoleniami i kursami zawodowymi dostosowanymi do potrzeb rynku pracy i stażami zawodowymi a także doposażeniu pracowni zawodowych i podniesieniu kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.
 
Działania:
 
W ramach projektu podniesione zostaną kompetencje zawodowe uczniów i nauczycieli dzięki:
 
  • udziałowi w warsztatach zawodowych, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy,
  • udziałowi w szkoleniach zawodowych, zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy,
  • udziałowi w stażach zawodowych (dla 70% uczestników projektu, w tym u pracodawców wpisujących się w obszar inteligentnych specjalizacji),
  • udziałowi w zajęciach rozwijających kompetencje zawodowe w formie laboratoriów na uczelniach wyższych,
  • zapoznaniu uczniów z funkcjonowaniem przedsiębiorstw branżowych – poprzez wizyty w zakładach pracy,
  • stworzeniu SPInKa (Szkolnego Punktu Informacji i Kariery) – dzięki czemu ścieżka zawodowa uczniów zostanie ukierunkowana z ich predyspozycjami, co pozytywnie wpłynie na ich zdolność do zatrudnienia,
  • rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie potrzeb rynku pracy,
  • doposażeniu/ modernizacji szkolnych pracowni zawodowych w zakresie potrzeb rynku pracy.
 
 
Projekt skierowany jest do:
 
150 uczniów/ uczennic (115K/35M), w tym 3 osób z niepełnosprawnościami (2K/1M)
15 nauczycieli (15K)
 
 
Wartość projektu:  1 229 088,02 zł
 
Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (1 044 724,81 zł)
 
Planowane efekty:
 
zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu
zwiększenie kompetencji 150 uczniów/ uczennic (115K/35M), w tym 3 osób z niepełnosprawnościami (2K/1M) oraz 15 nauczycieli/ nauczycielek (15K)
 
 
Biuro projektu:
 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław
tel. 71 72 42 298
 
Projekt „Czas profesjonalistów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Europejską Grupę Szkoleniowo – Doradczą Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.
 
 
 
 
Zawiadomienie o wynikach postepowania- TUTAJ

 
 

Slajd na głównej: 
nie