Friends


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych od wielu lat prowadzi współpracę z zagranicą. Młodzież naszej szkoły wyjeżdżała m.in. do Ebersbach i Drezna w Niemczech, do Decina i Havlickego Brodu w Czechach. Również u nas przyjmowaliśmy młodzież z Niemiec i Czech.

Tradycją stały się już wizyty studentów z różnych krajów świata w ramach projektu „Friends”, realizowanego przez studencką organizację AIESEC. W trakcie tygodniowego pobytu studenci prezentują uczniom kraje, z których pochodzą poprzez ciekawe prezentacje i rozmowy w języku angielskim. Do tej pory gościliśmy studentów z Indii, Japonii, Meksyku, Brazylii i Ukrainy.