inne

 1) Program profilaktyki zakażeń HCV "STOP! HCV"

Zespół Szkół  Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu jako jedyna szkoła w powiecie bolesławieckim, przystąpiła do realizacji  Programu Profilaktyki Zakażeń HCV (wirus zapalenia wątroby typu C) „ STOP! HCV”, którego celem jest wzrost wiedzy uczniów na temat zagrożeń wynikających z zakażeń HCV oraz sposobów zapobiegania im.

W ramach programu szkoła otrzyma bezpłatne pakiety edukacyjne m.in. prezentację i film edukacyjny, scenariusz lekcji wychowawczej, ulotki edukacyjne oraz ankiety ewaluacyjne dla uczniów i nauczycieli, a koordynator wsparcie w postaci doskonalenia zawodowego.

Program realizowany jest we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
w Bolesławcu.
 

2) Projekt "Matematyka @ Reaktywacja" - I edycja

Uczniowie klasy 2 TE i 2 TH przystapili do realizacji zajęć w ramach projektu "Matematyka @ Reaktywacja" prowadzonego przez Politechnikę Wrocławską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
W ramach projektu uczniowie będą uczyli się wykorzystując technologię informacyjną. Nauka opiera się na bardzo lubianej przez uczniów pracy z komputerem. Za pośrednictwem Internetu korzystają z przystępnie napisanych wykładów i ogromnej liczby interaktywnych elektronicznych ćwiczeń. Pozwoli im to na bezstresowe przystąpienie za dwa lata do egzaminu maturalnego.

12.04.2011