Statut

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU

ZAŁĄCZNIK NR 1: REGULAMIN OBOZÓW I WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2: REGULAMIN ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3: REGULAMIN RADY RODZICÓW

ZAŁĄCZNIK NR 4: REGULAMIN ZARZĄDU SZKOŁY

ZAŁĄCZNIK NR 5: REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 6: REGULAMIN WARSZTATÓW SZKOLNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 7: REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ UCZNIÓW

ZAŁĄCZNIK NR 8: UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZAŁĄCZNIK NR 9: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH

ZAŁĄCZNIK NR 10: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 11: REGULAMIN PODWYŻSZANIA PRZEWIDYWANYCH OCEN

 

Slajd na głównej: 
nie