Zasady korzystania z pakietu GSuite

Zasady korzystania z pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu.
Szanowni Państwo,
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu korzystamy z pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni. G Suite dla Szkół i Uczelni to pakiet narzędzi firmy Google, które ułatwiają pracę w szkołach i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Pakiet ten zawiera m.in. usługi Gmail, Dysk, Kalendarz, Dokumenty i Classroom. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu będą korzystać ze swoich kont G Suite do wykonywania zadań, komunikowania się z nauczycielami a w przyszłości do logowania się na dedykowanych urządzeniach - Chromebookach i nauki umiejętności potrzebnych do uczestniczenia w społeczności internetowej XXI wieku. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, która została przesłana Państwu za pośrednictwem Dziennika elektronicznego.
Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z dozwolonymi i niedozwolonymi sposobami przetwarzania danych osobowych Państwa dziecka przez Google, na przykład:

 • Jakie dane osobowe gromadzi Google?
 • Jak Google wykorzystuje te informacje?
 • Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka?
 • Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do kierowania reklam?
 • Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta G Suite dla Szkół i Uczelni?

Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu i skontaktowanie się z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania. Dane osobowe uczniów są przetwarzane przez Google na podstawie zawartej przez Szkołę umowy powierzenia przetwarzania w związku z wykonywaniem obowiązków ciążących na Szkole będącej administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 
Informacje dla rodziców i opiekunów na temat G Suite dla Szkół i Uczelni
Poniżej opisano, jakie dane osobowe z kont uczniów są udostępniane firmie Google, oraz podano informacje o tym, w jaki sposób Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia te dane w związku z używaniem kont. 
Za pomocą kont G Suite dla Szkół i Uczelni uczniowie mogą korzystać z następujących „usług podstawowych” oferowanych przez Google (zostały one opisane na stronie https://gsuite.google.com/terms/user_features.html): 

 • Gmail (w tym Inbox by Gmail)
 • Kalendarz
 • Classroom
 • Kontakty
 • Dysk
 • Dokumenty 
 • Formularze 
 • Grupy dyskusyjne
 • Keep
 • Arkusze 
 • Witryny
 • Prezentacje
 • Talk/Hangouts 
 • Vault

Szkoła w przyszłości planuje również wykorzystanie i udostępnienie uczniom w celach edukacyjnych usług dodatkowych, o których mowa: https://support.google.com/a/answer/181865.
W Informacjach na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni opisaliśmy, jak Google zbiera informacje z kont G Suite dla Szkół i Uczelni oraz w jaki sposób ich używa i je ujawnia. Dokument ten jest dostępny na stronie https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Należy zapoznać się z całą jego treścią. Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na niektóre najczęstsze pytania:
Jakie dane osobowe gromadzi Google?
W ramach tworzenia konta ucznia Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego może udostępniać Google niektóre dane osobowe tego ucznia, na przykład jego imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma Google może również gromadzić dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez uczniów, takie jak numery telefonów wymagane w celu odzyskania konta lub zdjęcia profilowe dodawane do kont G Suite dla Szkół i Uczelni.
Ponadto Google gromadzi informacje związane z używaniem usług Google przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

 • informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;
 • informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług Google, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;
 • informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;
 • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;
 • pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

Jak Google wykorzystuje te informacje? 
Google używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych usług G Suite dla Szkół i Uczelni. Google nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.
Google używa informacji ze wszystkich usług dodatkowych do udostępniania, obsługi, ochrony i ulepszania tych usług oraz opracowywania nowych, a także do ochrony firmy Google i użytkowników jej usług. Google może również używać tych informacji do proponowania treści lepiej dostosowanych do potrzeb, np. dokładniejszych wyników wyszukiwania. Google może łączyć dane osobowe z jednej usługi z informacjami, w tym danymi osobowymi, z innych usług Google.
Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów ponadpodstawowych do kierowania reklam?
Nie. W przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem G Suite dla Szkół i Uczelni) do kierowania reklam. Dotyczy to zarówno usług podstawowych, jak i innych usług dodatkowych używanych na koncie G Suite dla Szkół i Uczelni.
Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta G Suite dla Szkół i Uczelni?
Możemy zezwalać uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google i Witryny, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu osób. Informacje udostępnione publicznie mogą podlegać indeksowaniu przez wyszukiwarki, np. Google.
Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka?
Google nie udostępnia danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Google, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • Zgoda rodzica lub opiekuna. Google może udostępnić dane osobowe niepełnoletnich użytkowników firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy Google za zgodą rodziców tych użytkowników korzystających z G Suite dla Szkół i Uczelni.
 •  Konta G Suite dla Szkół i Uczelni są zarządzane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu. Administrator ma dostęp do informacji przechowywanych na tych kontach.
 • Udostępnianie w związku z przetwarzaniem danych poza Google. Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami i Informacjami na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 • Udostępnianie ze względów prawnych. Google udostępni dane osobowe innym firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli stwierdzi w dobrej wierze, że dostęp do tych danych, ich wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie są niezbędne, aby:
  • zapewniać zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;
  • egzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym badać potencjalne naruszenia;
  • wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
  • chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Google udostępnia również informacje niezawierające danych osobowych – np. informacje o trendach w korzystaniu z usług Google – swoim partnerom oraz do użytku publicznego.
Jakie prawa ma rodzic lub opiekun?
Mają Państwo możliwość wglądu na konto dziecka i mogą Państwo poprosić o usunięcie tego konta. W tym celu należy skontaktować się z administratorem G Suite w szkole (mpronkiewicz@sucharski.boleslawianie.pl). Aby wyświetlić dane osobowe i ustawienia konta oraz zarządzać nimi, można również wejść na stronę https://myaccount.google.com (wymagane jest zalogowanie na konto G Suite dla Szkół i Uczelni).
Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę dowiedzieć się więcej?
W przypadku pytań związanych z prawami rodziców lub używaniem przez nas kont Google G Suite dla Szkół i Uczelni należy skontaktować się z mpronkiewicz@sucharski.boleslawianie.pl. Więcej informacji na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć w Centrum ochrony prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni (na stronie https://www.google.com/edu/trust/), Informacjach na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni (na stronie https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) oraz Polityce prywatności Google (na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/). 
Usługi podstawowe G Suite dla Szkół i Uczelni są świadczone w ramach umowy na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni (dostępnej na stronie https://www.google.com/apps/intl/pl/terms/education_terms.html) oraz zgodnie ze Zmianami w zasadach przetwarzania danych (dostępnymi na stronie https://www.google.com/intl/pl/work/apps/terms/dpa_terms.html).
 

Slajd na głównej: 
nie