Regulamin wycieczek

pliki do pobrania

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U z 2001 r., Nr 81, poz.889 ze zmianami) - tekst jednolity po zmianach w 2005 roku

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2002 r., Nr 6, poz. 69 z ze zmianami.)
 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r.
Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz. U. 188 poz.1582)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zmianami).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz.358).

 

Regulamin wycieczek (w ZSOiZ) z wzorami dokumentów

Regulamin wycieczek szkolnych wymagający uszczegółowienia do konkretnej wycieczki

karta wycieczki - wzór
lista uczestników wycieczki - wzór

oświadczenie - zgoda rodziców na udział w wycieczce - wzór

rozliczenie wycieczki/ imprezy - wzór

sposób zgłaszania wyjazdów zagranicznych do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - informacja
 

Slajd na głównej: 
nie